thumbnail - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ 30.10 - 2.11
Viễn Đông
Hà Nội

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ 30.10 - 2.11

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác