thumbnail - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm viêc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc Cường
Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm viêc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc với BCH Đảng bộ và cán bộ chủ chốt của Thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác