thumbnail - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: TP.HCM phát huy mạnh hơn nữa vai trò đầu tàu kinh tế
Duy Tân
Hà Nội

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: TP.HCM phát huy mạnh hơn nữa vai trò đầu tàu kinh tế

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Thành ủy TP.HCM cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa về tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của mình đối với sự phát triển đất nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác