thumbnail - Tổng bí thư: Nhận thức đầy đủ, đúng đắn về đất đai là sở hữu toàn dân
Quân Mạnh
Hà Nội

Tổng bí thư: Nhận thức đầy đủ, đúng đắn về đất đai là sở hữu toàn dân

Nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu là một vấn đề Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư nghiên cứu, làm rõ tại Hội nghị T.Ư 5.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác