thumbnail - Tổng bí thư: 'Quyền sử dụng đất không phải quyền sở hữu'
Thức SG
Hà Nội

Tổng bí thư: 'Quyền sử dụng đất không phải quyền sở hữu'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị T.Ư 5 đã thống nhất khẳng định quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác