thumbnail - Tổng bí thư: TP.HCM cần đột phá về hạ tầng giao thông
Tuấn Anh
Hà Nội

Tổng bí thư: TP.HCM cần đột phá về hạ tầng giao thông

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở nhiều vấn đề quan trọng giúp TP.HCM phát huy tốt hơn vai trò đầu tàu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác