thumbnail - Tổng Bí thư: TP.HCM phát huy mạnh hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Tổng Bí thư: TP.HCM phát huy mạnh hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, TP.HCM cần phải quyết tâm đẩy mạnh đổi mới hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy tốt hơn nữa vai trò đầu tàu, động lực phát triển mạnh mẽ nhất của mình đối với vùng Đông Nam Bộ và cả nước…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác