thumbnail - Tổng bí thư: 'Từng bước hoàn thiện Luật đất đai'
Liên Hương
Hà Nội

Tổng bí thư: 'Từng bước hoàn thiện Luật đất đai'

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói việc sửa Luật Đất đai được thực hiện trên cơ sở tổng kết thực tiễn, lắng nghe ý kiến nhân dân và từng bước hoàn thiện. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác