thumbnail - Tổng Giám đốc VOV: 'Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 ấn tượng và cảm xúc'
Viễn Đông
Hà Nội

Tổng Giám đốc VOV: 'Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 ấn tượng và cảm xúc'

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) Đỗ Tiến Sỹ khẳng định Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác