thumbnail - Tổng giám đốc WHO: ‘Điểm kết của đại dịch Covid-19 đang ở rất gần’
Tuấn Anh
Hà Nội

Tổng giám đốc WHO: ‘Điểm kết của đại dịch Covid-19 đang ở rất gần’

Theo người đứng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chúng ta đang ở một giai đoạn rất tốt để chấm dứt đại dịch Covid-19.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác