thumbnail - Tổng kết kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi, đảm bảo chất lượng xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
Viễn Đông
Hà Nội

Tổng kết kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi, đảm bảo chất lượng xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu sửa đổi luật lần này phải giúp tháo gỡ vướng mắc về thể chế, tạo động lực cho phát triển.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác