thumbnail - Tổng thống mới của UAE là ai?
Quân Mạnh
Hà Nội

Tổng thống mới của UAE là ai?

Thái tử của Abu Dhabi, ông Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (61 tuổi) đã trở thành tổng thống mới của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác