thumbnail - TP.HCM báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mong được tiếp tục thí điểm các vấn đề mới
Duy Tân
Hà Nội

TP.HCM báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mong được tiếp tục thí điểm các vấn đề mới

TP.HCM kiến nghị Trung ương tiếp tục chọn TP.HCM là nơi thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển nhưng chưa có quy định hoặc quy định hiện hành không còn phù hợp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác