thumbnail - TP HCM không lập trung tâm mua sắm thiết bị y tế tập trung
Viễn Đông
Hà Nội

TP HCM không lập trung tâm mua sắm thiết bị y tế tập trung

TP HCM dự định lập trung tâm mua sắm trang thiết bị y tế tập trung để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, nhưng sau đó lại thay đổi. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác