thumbnail - TP HCM muốn thí điểm nhiều cơ chế mới trong quản lý đất đai
Lan đột biến
Hà Nội

TP HCM muốn thí điểm nhiều cơ chế mới trong quản lý đất đai

Thành phố kiến nghị bỏ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm; tự xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất; tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác