thumbnail - TP. Hồ Chí Minh: "Cấp cứu trầm cảm" bước đầu phát huy hiệu quả
Duy Tân
Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh: "Cấp cứu trầm cảm" bước đầu phát huy hiệu quả

VTV.vn - Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Cấp cứu 115 TP. Hồ Chí Minh, các kíp trực cấp cứu của Trung tâm đã tiếp nhận và thực hiện cấp cứu trầm cảm cho 3...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác