thumbnail - TP Hồ Chí Minh: Nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng tích cực
Thu Trang
Hà Nội

TP Hồ Chí Minh: Nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tăng tích cực

VTV.vn - Tại TP Hồ Chí Minh, dòng vốn ngân hàng đang đổ mạnh vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác