thumbnail - TP.HCM bàn với Đồng Nai làm đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành
Thu Trang
Hà Nội

TP.HCM bàn với Đồng Nai làm đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành

TP.HCM vừa phản hồi Đồng Nai về việc đề xuất giao địa phương này làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác