thumbnail - TQ: Trường học đánh giá học sinh qua giấy chứng nhận tiêm phòng của người nhà
Lan đột biến
Hà Nội

TQ: Trường học đánh giá học sinh qua giấy chứng nhận tiêm phòng của người nhà

Một số trường bị phát hiện đưa giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 của người già trong nhà vào quá trình đánh giá năng lực của học sinh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác