thumbnail - Trách nhiệm của Ferrari Việt Nam trong vụ siêu xe bị tai nạn
Duy Tân
Hà Nội

Trách nhiệm của Ferrari Việt Nam trong vụ siêu xe bị tai nạn

Ferrari Việt Nam được uỷ nhiệm bảo dưỡng toàn bộ các mẫu xe Ferrari tại Việt Nam nhưng khi xảy ra sự cố lại không thừa nhận trách nhiệm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác