thumbnail - Trái chiều lợi nhuận quý 2 doanh nghiệp dệt may: VGT, TNG tiếp tục lãi lớn, chi phí cao ăn mòn lợi nhuận TCM, STK
Quốc Cường
Hà Nội

Trái chiều lợi nhuận quý 2 doanh nghiệp dệt may: VGT, TNG tiếp tục lãi lớn, chi phí cao ăn mòn lợi nhuận TCM, STK

Dù kết quả kinh doanh chung 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp ngành dệt may vẫn khá tốt nhưng trong quý 2 lợi nhuận của các doanh nghiệp bắt đầu phân hóa, trong đó VGT, TNG vẫn tăng trưởng tốt, trong khi TCM, STK giảm lãi so với cùng kỳ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác