thumbnail - Trái Đất vừa trải qua ngày ngắn nhất lịch sử
Quốc Cường
Hà Nội

Trái Đất vừa trải qua ngày ngắn nhất lịch sử

Do Trái Đất quay nhanh hơn, 29/6 là ngày ngắn nhất được ghi nhận từ khi áp dụng đồng hồ nguyên tử.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác