thumbnail - Trải nghiệm kinh hoàng sau những lời quảng cáo 'việc nhẹ lương cao'
Lan đột biến
Hà Nội

Trải nghiệm kinh hoàng sau những lời quảng cáo 'việc nhẹ lương cao'

'Đó là những trải nghiệm kinh hoàng, tôi muốn mọi người biết điều đó, để đừng bị đánh lừa bởi những lời dụ dỗ về lương cao, hay cuộc sống tốt hơn', một nạn nhân chia sẻ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác