thumbnail - Trải nghiệm tủ lạnh giá gần 40 triệu đồng
Lan đột biến
Hà Nội

Trải nghiệm tủ lạnh giá gần 40 triệu đồng

Panasonic+ Edition có ngăn đông mềm, tính năng cấp đông hoạt động nhanh và hiệu quả, nhưng lại không có tính năng lấy đá ngoài, thiếu khay cửa ngăn đông. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác