thumbnail - Trái ngược với Amber Heard, Johnny Depp từng có chuyện tình tuyệt đẹp cùng 1 nữ minh tinh và cái kết bất ngờ

Trái ngược với Amber Heard, Johnny Depp từng có chuyện tình tuyệt đẹp cùng 1 nữ minh tinh và cái kết bất ngờ

Không phải Amber Heard, người phụ nữ khiến Johnny Depp khắc cốt ghi tâm lại là Winona Ryder.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác