thumbnail - Trải thảm đón FLC, Gia Lai lãng phí tiền tỷ cải tạo công sở, giờ để hoang?
Lan đột biến
Hà Nội

Trải thảm đón FLC, Gia Lai lãng phí tiền tỷ cải tạo công sở, giờ để hoang?

Gia Lai chi tiền sửa chữa để chuyển trụ sở, nhường đất cho Tập đoàn FLC nghiên cứu dự án nhưng không sử dụng gây lãng phí?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác