thumbnail - Trăm năm 'kẻ chợ' Sài thành: Bao đời bán buôn, đêm thương vọng chợ…
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Trăm năm 'kẻ chợ' Sài thành: Bao đời bán buôn, đêm thương vọng chợ…

Đó là những khu chợ đã từng đi vào tiềm thức người Sài Gòn xưa: chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Cháy gắn với nhiều đời kẻ chợ Sài thành. Cả hai khu chợ đều đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn trong tiềm thức của người ở lại…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác