thumbnail - Trăm năm 'kẻ chợ' Sài thành: Xe hủ tíu Giang Cẩu ký 'since 1968'
Gia Loc
Hà Nội

Trăm năm 'kẻ chợ' Sài thành: Xe hủ tíu Giang Cẩu ký 'since 1968'

Ở mỗi khu chợ trăm tuổi lại có những hàng quán song hành cùng đời chợ từ thuở ban sơ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác