thumbnail - Trần Hiểu Húc - 'Lâm Đại Ngọc' của cuộc đời
Cường bếu
Hà Nội

Trần Hiểu Húc - 'Lâm Đại Ngọc' của cuộc đời

Trần Hiểu Húc - đóng Lâm Đại Ngọc trong "Hồng lâu mộng" - từng giàu có nhưng sầu muộn, tìm được ý nghĩa cuộc đời khi tu hành. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác