thumbnail - Tránh tình trạng “đẻ” ra một phiên bản mới giống nghị quyết của Trung ương
Tuấn Anh
Hà Nội

Tránh tình trạng “đẻ” ra một phiên bản mới giống nghị quyết của Trung ương

Thường trực Ban bí thư đề nghị, cần tránh tình trạng “đẻ” ra một phiên bản nghị quyết mới giống nghị quyết của Trung ương, đọc thì rất hay nhưng bao giờ xong, ai làm, thước đo như thế nào lại ít thể hiện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác