thumbnail - Trẻ bệnh tay chân miệng gia tăng, có trẻ nặng phải thở máy: Cha mẹ lưu ý gì?
Minh DucTRan
Hà Nội

Trẻ bệnh tay chân miệng gia tăng, có trẻ nặng phải thở máy: Cha mẹ lưu ý gì?

TTO - Nhiều trẻ bị bệnh tay chân miệng nhưng cha mẹ không hay, đến khi nhập viện, trẻ đã trở nặng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác