thumbnail - Triệu hồi xe máy điện Dat Bike Weaver 200 vì lỗi kết cấu khung
Quốc Cường
Hà Nội

Triệu hồi xe máy điện Dat Bike Weaver 200 vì lỗi kết cấu khung

Có 800 chiếc DatBike Weaver 200 nằm trong diện triệu hồi để khắc phục lỗi liên quan đến kết cấu khung.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác