thumbnail - Triệu tập hơn 30 người mang hung khí hẹn nhau hỗn chiến ở Bình Thuận
Viễn Đông
Hà Nội

Triệu tập hơn 30 người mang hung khí hẹn nhau hỗn chiến ở Bình Thuận

Hơn 30 thanh niên mang dao, kiếm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn ở Bình Thuận. Công an ngăn chặn kịp thời và triệu tập các đối tượng để điều tra.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác