thumbnail - Trình độ đọc hiểu kém liên quan đến tình trạng phạm tội ở Mỹ
Trường Sơn
Hà Nội

Trình độ đọc hiểu kém liên quan đến tình trạng phạm tội ở Mỹ

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy mối liên quan giữa trình độ đọc hiểu kém, tỉ lệ bỏ học và tình trạng phạm tội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác