thumbnail - 'Trình dự án đầu tư thế này là đếm cua trong lỗ, anh Thể ạ'
Thu Trang
Hà Nội

'Trình dự án đầu tư thế này là đếm cua trong lỗ, anh Thể ạ'

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá trong 5 nguồn vốn dự kiến sử dụng cho 3 dự án cao tốc Chính phủ trình thì có tới 4 nguồn "chưa xác định", chưa chắc chắn, kiểu "đếm cua trong lỗ".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác