thumbnail - Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số ô tô ở kỳ họp sắp tới
Diệu Thúy
Hà Nội

Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số ô tô ở kỳ họp sắp tới

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự thảo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô trình Quốc hội xem xét ở kỳ họp thứ 4.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác