thumbnail - Trực tiếp: Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV 2022
Tuấn Anh
Hà Nội

Trực tiếp: Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV 2022

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV diễn ra tại TP.HCM đã kết thúc thành công, với những giải thưởng vinh danh những người làm báo nói.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác