thumbnail - Trực tiếp: Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc Lần Thứ XV 2022
Lan đột biến
Hà Nội

Trực tiếp: Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc Lần Thứ XV 2022

Lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV do Đài Tiếng nói Việt Nam diễn ra vào lúc 20h tại TP.HCM.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác