thumbnail - Trưng bày chuyên đề ảnh Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn
Trường Sơn
Hà Nội

Trưng bày chuyên đề ảnh Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp với báo Kinh tế và Đô thị thực hiện trưng bày chuyên đề ảnh chủ đề Hà Nội – Tiếp nối truyền thống Uống nước nhớ nguồn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác