thumbnail - Trúng đấu giá biển số trên 50 triệu đồng, cán bộ có phải kê khai tài sản?
Trường Sơn
Hà Nội

Trúng đấu giá biển số trên 50 triệu đồng, cán bộ có phải kê khai tài sản?

"Trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, mà có tham gia đấu giá, có sở hữu biển số trúng đấu giá với giá trị cao hơn 50 triệu đồng, thì có phải kê khai hay không", đại biểu Đỗ Đức Duy nêu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác