thumbnail - Trung Quốc chốt nhân sự cho 5 năm tới
Duy Tân
Hà Nội

Trung Quốc chốt nhân sự cho 5 năm tới

TTO - Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có phiên họp toàn thể đầu tiên, bầu ra Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Bộ Chính trị.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác