thumbnail - Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài
Thanh Bình
Hà Nội

Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã công bố 15 biện pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo và tạo thuận lợi cho các hoạt động trao đổi đầu tư, kinh doanh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác