thumbnail - Trung Quốc giới thiệu Ban Thường vụ Bộ Chính trị mới
Tuấn Anh
Hà Nội

Trung Quốc giới thiệu Ban Thường vụ Bộ Chính trị mới

Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc: Ban Chấp hành Trung ương khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào sáng 23/10 và đã bầu ra 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác