thumbnail - Trung Quốc muốn phóng bộ đôi tàu tới sao Mộc, sao Thiên Vương
Lan đột biến
Hà Nội

Trung Quốc muốn phóng bộ đôi tàu tới sao Mộc, sao Thiên Vương

Trung Quốc lên kế hoạch phóng hai tàu vũ trụ trên cùng một tên lửa tới các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời vào khoảng năm 2030.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác