thumbnail - Trung Quốc phát triển vật liệu xây đường cao tốc trên Mặt Trăng
Minh DucTRan
Hà Nội

Trung Quốc phát triển vật liệu xây đường cao tốc trên Mặt Trăng

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Bắc Hàng cải tiến vật liệu cũ và kết hợp với công nghệ in 3D nhằm xây đường trên Mặt Trăng trong tương lai.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác