thumbnail - Trung Quốc rút lui, không đăng cai VCK Asian Cup 2023
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Trung Quốc rút lui, không đăng cai VCK Asian Cup 2023

Theo thông báo từ AFC, Trung Quốc đã quyết định rút lui, không đăng cai VCK Asian Cup 2023 vào tháng 6 sang năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác