thumbnail - Trung Quốc tăng kiểm dịch Covid-19 với hàng đông lạnh nhập khẩu
Tuấn Anh
Hà Nội

Trung Quốc tăng kiểm dịch Covid-19 với hàng đông lạnh nhập khẩu

Tổng cục Hải quan Trung Quốc tăng kiểm tra, xét nghiệm Covid-19 đối với thực phẩm lạnh xuất khẩu vào nước này.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác