thumbnail - Trung tâm đăng kiểm nơi mọc như nấm, nơi đỏ mắt tìm
Quốc Cường
Hà Nội

Trung tâm đăng kiểm nơi mọc như nấm, nơi đỏ mắt tìm

Sau gần 4 năm áp dụng bỏ quy hoạch trạm đăng kiểm, các trung tâm đăng kiểm mọc như nấm, tuy nhiên không đều ở nhiều nơi, dẫn đến nhiều bất cập.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác