thumbnail - Trung tâm mô phỏng bão sức gió 165 km/h
Quốc Cường
Hà Nội

Trung tâm mô phỏng bão sức gió 165 km/h

Một cơ sở mô phỏng bão mới được đưa vào hoạt động ở Đan Mạch để nâng cao nhận thức của mọi người về sức mạnh của thiên nhiên.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác