thumbnail - Trung tướng Tô Ân Xô nói về hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam
Duy Tân
Hà Nội

Trung tướng Tô Ân Xô nói về hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hầu hết các nước vẫn công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, chỉ một số nước tạm thời chưa công nhận do vướng một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác